logotype logotype logotype logotype logotype

tresc

SKARGA Wykładowca akademicki adw. dr Iwona Zielinko
ekspertem w dużych mediach

W naszym społeczeństwie Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu często mylnie jest traktowany jako remedium na wszelkie mankamenty życia w demokratycznym społeczeństwie: niesprawiedliwość władz, opieszałość sądów i urzędników, niesprawiedliwy wymiar sprawiedliwości itp. Tymczasem warto zapoznać się z istotą i procedurami wniesienia takiej skargi, nim na próżno stracimy na jej wniesienie czas i pieniądze, a w zamian zyskamy tylko ogromne rozczarowanie.

Należy pamiętać o tym, że w skardze nie można odwoływać się do treści wyroku wydanego na niekorzyść skarżącego. Trybunał nie jest bowiem jeszcze jednym sądem w toku instancji, który ma kontrolować, czy wyrok był sprawiedliwy. Należy to wyłącznie do sądów krajowych. Zadanie Trybunału ogranicza się w takich sprawach do oceny, czy wyrok został wydany w drodze rzetelnego procesu sądowego z zachowaniem wszystkich gwarancji zawartych w art. 6 i innych Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (EKPC).

fragment

cdn. (kilknij)

iwona zielinko 1iwona zielinko 2iwona zielinko 3

iwona zielinko 4iwona zielinko 6iwona zielinko 5
ZOBACZ WIĘCEJ